Seminarai - e-Akademija
Išsirink e-seminarą   Mūsų partneriai   DUK apie e-Akademiją

Asociacija "Bringing Europeans Together"

Seminarai:
Model European Union 2015

TRUMPA INFORMACIJA:

Asociacija "Bringing Europeans Together" įkurta 2008 metais devynių jaunuolių. Tai jauna, politiškai nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, kurios nariais yra apie 180 jauni europiečiai iš visos ES. 

Plačiau... 
 

Liberalų sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komitetas

Seminarai:
Žmogaus teisės: samprata, problemos ir gynimo mechanizmai

TRUMPA INFORMACIJA:

Liberalų sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komitetas – tai bendromis vertybėmis siejama laisvų žmonių grupė, siekianti formuoti Liberalų sąjūdžio poziciją žmogaus teisių apsaugos ir pilietinės visuomenės formavimo klausimais.

Komiteto nariai – Liberalų sąjūdžio nariai. Komiteto partneriai – įvairių pažiūrų ekspertai, visuomeniškai aktyvūs žmonės, kuriems rūpi žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės plėtra Lietuvoje.

Komiteto veiklos pagrindas – prioritetinių veiksmų programa "Pagarba žmogaus orumui". Įgyvendinant šią programą 2011 metais buvo vykdoma aktyvi veikla.

Kviečiame į sąjūdį už tavo ir mano orumą!

Plačiau... 
 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Seminarai:
Ekonomikos pradmenys
Ekonomikos kursas: Austrų ekonomikos mokyklos svarbiausi pasiekimai

TRUMPA INFORMACIJA:
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) yra privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Tiksliausiai institutą būtų vadinti užsienyje itin paplitusių think tank vardu, lietuviškai vadinamu „smegenų centru“, „idėjų fabriku“, viešosios politikos institutu ir panašiais vardais. Instituto siekis yra padėti įgyvendinti bendrus Lietuvos žmonių interesus, kurie geriausiai gali būti realizuojami laisvoje rinkoje, kai be jokių privilegijų, protekcijų ar apribojimų kiekvienas individas savo tikslų siekia tarnaudamas visuomenei, o ne pasitelkdamas valstybės aparatą.
Plačiau... 
 

Modernios politikos institutas

Seminarai:
Pilietinės visuomenės pradmenys

TRUMPA INFORMACIJA:

Modernios politikos institutas yra nevyriausybinė mokslo ir taikomųjų tyrimų organizacija, kurios tikslas propaguoti modernaus valdymo, politikos ir komunikacijos priemones bei turinį. 

Plačiau... 
 

Projektas “Jaunimas globaliai: tarptautinė Jungtinių Tautų simuliacija LT“

Seminarai:
Jungtinės Tautos ir pasauliniai iššūkiai

TRUMPA INFORMACIJA:

Projektas “Jaunimas globaliai: tarptautinė Jungtinių Tautų simuliacija LT“ vienija 100-ą jaunų žmonių iš šešių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių Vilniuje (Lietuva) ir Siegene (Vokietija). Tarp jų ir baltarusiškas universitetas Vilniuje. Dalyviai iš trijų šalių vykdys šį projektą penkis su puse mėnesius nuo 2012-ųjų vasario ir patys suplanuos ir įgyvendins pirmąją Jungtinių Tautų simuliacinę konferenciją Lietuvoje. Jaunieji europiečiai aptars dvi jų gyvenime aktualias pasaulines problemas: 1. Atominės energetikos saugumas po Fukušimos atominės avarijos, ir 2. Žmogaus teisių apsauga tarptautinės migracijos kontekste. Mes klausiame: „Kokius europietiškus atsakymus į šiuos iššūkius gali pasiūlyti jaunimas?“

Plačiau... 
 

Transparency International Lietuvos skyrius

Seminarai:
Skaidrumo ir antikorupcijos pradmenys

TRUMPA INFORMACIJA:

Viešoji įstaiga "Transparency International" Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos Transparency International padalinys, veikiantis Lietuvoje nuo 2000 m. birželio 6 d. Šios organizacijos steigėjas - Atviros Lietuvos fondas.

TILS - nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

TILS veiklos tikslas - pilietinių antikorupcinių iniciatyvų skatinimas bei organizavimas Lietuvoje.

Plačiau... 
 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Seminarai:
Model European Union 2015
Žmogaus teisės ir saviraiškos vertybės: Lietuvos atvejis
Žmogaus teisių kursas: Nepakantumo veidai
Žmogaus teisės: samprata, problemos ir gynimo mechanizmai

TRUMPA INFORMACIJA:

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) buvo įkurtas 2003 metais, siekiant prisidėti prie  atviros demokratinės visuomenės kūrimo Lietuvoje, įtvirtinant žmogaus teises ir laisves.

Strateginiai ŽTSI tikslai – vystyti Lietuvos pilietinės visuomenės gebėjimus stebėti ir veikti valstybinę žmogaus teisių politiką bei praktiką; skatinti žmones naudotis žmogaus teisėmis, ir esant reikalui, padėti jas apginti; vystyti žmogaus teisėms pagarbią kultūrą Lietuvoje, keliant į viešumą žmogaus teisių pažeidimus, jų priežastis ir pasekmes, skatinant viešas diskusijas bei dialogą tarp piliečių ir valstybės institucijų su žmogaus teisių užtikrinimu susijusiais klausimais, motyvuojant valstybės institucijas ir pareigūnus efektyviai tobulinti teisės aktus, programas bei paslaugas, orientuotas į žmogaus orumo bei žmogaus teisių apsaugos įtvirtinimą bei raginant valdžios institucijas atsiskaityti visuomenei dėl politikos ir praktikos, liečiančios žmogaus teisių apsaugą.

Plačiau... 
 
 
DALYVIAMS
Pris. vardas:
Slaptažodis:
Įsiminti mane:
PrisijungtiSprendimas: Intesp@

Prisijungti per Facebook